13 7 / 2014

so cool @@

so cool @@

12 7 / 2014

แปลงบการเงิน

งบการเงินเป็นตัวแทนของการบันทึกอย่างเป็นทางการ ของกิจกรรมทางการเงินของกิจการ และรายงานให้เห็นได้ว่าปริมาณความแข็งแกร่งทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและสภาพคล่องของ บริษัท งบการเงินสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางการเงินของการทำธุรกรรมทางธุรกิจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กร

แปลงบการเงิน ทั้ง 4 ประเภท

สี่ประเภทหลักของงบการเงินมีดังนี้:

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน หรืออาจจะเรียกว่าเป็นงบดุล ที่มีการจัดฐานะทางการเงินของกิจการในวันที่กำหนด จะประกอบด้วย

สินทรัพย์: สิ่งที่ธุรกิจเป็นเจ้าของหรือควบคุม   

หนี้สิน: สิ่งที่ธุรกิจที่เป็นหนี้อยู่

ส่วนสิ่งที่ธุรกิจที่เป็นหนี้ไปยังเจ้าของของมัน นี้แสดงให้เห็นถึงปริมาณของเงินทุนที่ยังคงอยู่ในธุรกิจหลังจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการชำระหนี้สินที่โดดเด่น ผู้ถือหุ้นจึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

งบกำไรขาดทุน

การ แปลงบการเงิน ในส่วนของ งบกำไรขาดทุน จะเป็นการแปล ซึ่งเป็นเอกสารรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท ในแง่ของกำไรสุทธิหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด งบกำไรขาดทุนประกอบด้วย องค์ประกอบ ต่อไปนี้

รายได้ คือ สิ่งที่ธุรกิจที่ได้รับในช่วงเวลานั้นๆ

ค่าใช้จ่าย เป็น รายจ่ายที่เกิดขึ้นโดยธุรกิจในช่วง  

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่มาถึงโดยหักค่าใช้จ่ายจากรายได้

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดที่มีการจัดเคลื่อนไหวในเงินสดและเงินฝากธนาคารในช่วง การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนดังต่อไปนี้

กิจกรรมดำเนินงาน: หมายถึงกระแสเงินสดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ

กิจกรรมลงทุน: หมายถึงกระแสเงินสดจากการซื้อและการขายสินทรัพย์อื่น ๆ กว่าสินค้าคงเหลือ (เช่นการซื้อของโรงงานโรงงาน)

กิจกรรมจัดหาเงิน: หมายถึงกระแสเงินสดที่สร้างหรือใช้ในการเพิ่มและจ่ายคืนทุนและตราสารหนี้ร่วมกับการชำระเงินของดอกเบี้ยและเงินปันผล

และสุดท้ายคือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

มาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

กำไรหรือขาดทุนสุทธิในช่วงเวลา ตามที่รายงานในงบกำไรขาดทุน ซึ่งอาจจะเป็นในรอบ 1 ปี เป็นต้น

ทุนที่ออกหรือชำระคืนในช่วงเวลา

การจ่ายเงินปันผล

นี่ก็คือ การ แปลงบการเงิน ทั้ง 4 รูปแบบ

12 7 / 2014

ความหลากหลายของงาน “รับแปลเอกสาร” ที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักแปลที่มีการแปลเพื่อความคืบหน้า สำหรับบางคน ที่มีโอกาสได้ทำงานในด้าน ที่เป็น นักแปลมืออาชีพ ที่สนใจในการ แปลเอกสาร เพื่อองค์กรการกุสล หรือแปลเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่างๆ เช่น แปลเอกสาร หนังสือ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อให้เป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ห่างไกล ได้มีโอกาสได้สัมผัส การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยได้เห็นหนังสือภาษาอังกฤษจริง   อาสาสมัครนักแปลเอกสาร ที่แตกต่างกันมีความสามารถที่แตกต่างกันและเราหวังว่า บทความนี้ จะมีส่วนช่วยในการแปลพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก เพื่อให้เป็นคู่มือ เป็นวิธีที่ดีในการรับแปลเอกสาร เพื่อใช้ในการแปลหนังสือ ให้แก่น้องๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านั้น นี่คือสิ่งสำคัญของผู้เป็นอาสาสมัครนักแปล

 

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่เป็นสากลที่คุณมักจะได้เรียนเป็นภาษาที่สอง คุณควรเข้าใจว่า แม้แต่นักแปลเอกสาร ที่เก่งมาก ก็มักจะแปลเฉพาะภาษาที่ตนมั่นใจ กลับมาเป็นภาษาพื้นเมืองของเขาเท่านั้น หากคุณไม่มั่นใจจริงๆ ไม่ควรที่จะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หากว่าไม่มีผู้ตรวจ และแก้ไขงานแปลของ

หากคุณไม่แน่ใจในความหมายของคำหรือวลีที่ ควรใช้วิธีในการ ตรวจสอบความหมายในพจนานุกรมกับเจ้าของภาษา หรือกับองค์กรที่คุณรับแปลเอกสารให้พวกเขา

 
กรุณาอย่าพยายามที่จะแปลข้อความของลักษณะทางเทคนิคถ้าคุณมีความคุ้นเคยกับวัสดุหรือยินดีที่จะใส่ใน (มากบางครั้ง) เวลาที่จำเป็นเพื่อการวิจัยหัวข้อ 

อย่าไว้ใจพจนานุกรมของคุณคนเดียว หนึ่งในข้อผิดพลาดพื้นฐาน ที่ผู้แปลมักจะผิดพลาดเป็นประจำ ก็คือ ไม่สามารที่จะเลือกการแปลที่ถูกต้องจากพจนานุกรมได้ กรณีนี้ ก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ เมื่อผู้แปลไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ที่พวกเขาเจอ ในการแก้ไขปัญหานี้ นอกจากจะใช้พจนานุกรมแล้ว จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติม จากอีกหลายแหล่ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่า คำแปลนั้นๆ จะสอดคล้องกับที่เจ้าของภาษาใช้กัน

ดำรัสในการแสดงผลของข้อความคำไม่ได้จริงๆแปล คุณควรมุ่งมั่นที่ไม่เพียง แต่จะสื่อความหมายได้อย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ยังเสียงและเพื่อให้แน่ใจว่าการแปลอ่านดี อย่ากลัวที่จะจัดเรียงหรือสร้างประโยค - ความคิดที่ดีที่แสดงอยู่ห่างไกลมีความสำคัญมากกว่าไวยากรณ์ที่สอดคล้องกัน นี้เป็นรูปแบบศิลปะยังมีห้องพักสำหรับการปรับปรุง (และอภิปราย!) 


ตระหนักถึงความสำคัญของข้อความที่คุณกำลังแปล เช่น ในการ รับแปลเอกสาร ทางการแพทย์ ตำรากฎหมายและสัญญา คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่คุณกำลังแปลอยู่นั้น มีความสำคัญมากเพียงใด ดังนั้นแล้ว ควรจะตรวจเช็คอย่างละเอียด อย่าละเลยคำบางคำ อย่าเดา ถ้าคุณไม่แน่ใจ คุณจะต้องให้ความรอบคอบ และให้ความสำคัญ กับเอกสารเหล่านี้มากเป็นพิเศษ

กำหนดเวลาส่งงานแปล มีความสำคัญ คุณต้องเข้าใจถึงความสำคัญของงานของคุณ ในการที่ลูกค้าจะนำงานของคุณไปใช้  บางครั้ง คุณต้องเข้าใจว่าในองค์กรใหญ่ๆ การทำงานช้า หรืองานเสร็จล่าช้าไปวันเดียว ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา เกิดความเสียหาย ตามมาอีกมาก

12 7 / 2014

"ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ"  delicious noodle

"ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ"  delicious noodle